+31 546 760600

Ziekmelding?

Bij ziekte vragen wij u om twee telefoontjes te plegen: Naar Fortium, zodat wij dit door kunnen geven aan onze Arbodienst, én naar het bedrijf waar u werkt. Zij rekenen namelijk op u en dienen mogelijk hun planning aan te passen. Hoe eerder zij dit weten, hoe beter het is.

Lees verder

Jaaropgave?

U ontvangt uw jaaropgave begin februari. Tevens staat de jaaropgave online.

Lees verder

Dienstjaren?

In geval van payrolling nemen wij het aantal dienstjaren van uw werkgever over. Bent u reeds 5 jaar in dienst bij uw ‘baas’ en gaat u hierna 5 jaar via Fortium werken, dan heeft u een historie van 10 dienstjaren opgebouwd. Zonder onderbreking en zonder dat u opgebouwde rechten heeft verloren.

Lees verder

Huidige contract?

Indien u een bestaande arbeidsovereenkomst heeft bij uw huidige werkgever, neemt Fortium uw bestaande arbeidsovereenkomst over. Fortium fungeert hiermee als opvolgend werkgever. Dit betekent dat wij alle verplichtingen zoals salaris, contractduur en secundaire regelingen overnemen.

Lees verder

Loonheffingskorting?

De loonheffingskorting geeft u een korting op de te betalen loonbelasting. U houdt hierdoor bij salarisbetaling meer nettoloon over dan wanneer u deze korting niet laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Meer informatie over loonheffingskortingen en loonbelasting, vindt u op www.belastingdienst.nl.

Lees verder

Geldig legitimatiebewijs?

Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij een paspoort of identiteitskaart zonder verlopen einddatum. Bij aanvang van het dienstverband via Fortium, dient u een kopie te maken van voor- en achterkant van het legitimatiebewijs. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs!

Lees verder

Verschuldigde belasting?

Fortium werkt met een zogenaamde G-rekening voor afdrachten van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Deze geblokkeerde rekening geeft u als opdrachtgever de zekerheid dat u bent gevrijwaard van uw aansprakelijkheid voor betaling van loonbelasting en sociale premies. Tevens kan Fortium te allen tijde een verklaring van goed betalingsgedrag overhandigen. Klik hier voor de meest recente verklaring […]

Lees verder

Welke branches?

Fortium is werkzaam voor iedere branche en onderneming met personeel. Van bouw tot horeca en van 1 tot 1000 medewerkers. Wat de grootte betreft is Fortium vooral werkzaam voor klanten binnen het MKB-segment.

Lees verder

Bijverdienen?

Als uw kind teveel verdient, kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Is het kind jonger dan 16 jaar en thuiswonend, dan mag het onbeperkt bijverdienen. Voor overige situaties kan u op www.svb.nl uitrekenen hoeveel uw kind maximaal mag bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag.

Lees verder

Fortium een uitzendbureau?

Fortium is geen uitzendbureau omdat Fortium niet de werving en selectie van personeel verzorgt. De opdrachtgever waar u voor gaat werken bepaalt welke medewerkers hij bij Fortium op de payroll plaatst. Fortium biedt u, namens de opdrachtgever, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde – of onbepaalde tijd.

Lees verder