+31 546 760600

Wat kost payrolling?

Wat kost payrolling?

Elke organisatie is uniek en zo ook haar medewerkers en de daarbij behorende kosten. Daarom rekent Fortium geen standaard tarief voor haar dienstverlening.

Loonsommen zijn opgebouwd uit veel factoren, percentages, bedragen en toeslagen. Wanneer u zelf medewerkers in dienst heeft, dan bestaan uw personeelskosten uit een deel nettoloon, een deel UWV, een deel fiscus, een deel verzekeringen, pensioen, de reserveringen, etcetera. Dit zijn allemaal zaken die op verschillende momenten betaald dienen te worden. Daarnaast moet u het vakantiegeld één maal per jaar uitkeren. Dit alles maakt een concrete berekening van de loonkosten ingewikkeld en onoverzichtelijk.

De onderstaande personeelskosten zijn o.a. bij payrolling inbegrepen:

  • brutoloon en werknemerspremies
  • werkgeverspremies
  • pensioenafdracht
  • reservering vakantiedagen
  • reservering vakantiegeld
  • risico ziekte
  • salarisadministratie
  • contractbeheer
  • Arbodienst

Fortium geeft u duidelijk van tevoren aan wat een medewerker u daadwerkelijk kost. U betaalt uitsluitend de gewerkte uren. Kortom volledige kostenkennis vooraf. Met payroll bent u niet duurder uit dan wanneer u al het werk in eigen beheer zou (blijven) doen.

« Ga terug