+31 546 760600

Waadi check

Waadi check

Handelsregister
De Kamer van Koophandel (KvK) legt belangrijke gegevens over ondernemingen en rechtspersonen vast in het handelsregister. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de eigenaar(s) van het  bedrijf, de vestigingen, wat de onderneming doet en wie tekenbevoegd is. Deze gegevens zijn openbaar en tegen betaling verkrijgbaar. Jaarlijks worden de gegevens miljoenen keren opgevraagd.

Informatie uit het handelsregister gebruiken
In het Handelsregister staan meer dan 2 miljoen bedrijven, verenigingen en stichtingen ingeschreven. Bedrijven en particulieren kunnen de informatie uit het register gebruiken als zij zakendoen met een bedrijf.
U kunt bijvoorbeeld controleren of degene die een contract ondertekent wel tekenbevoegd is. Dit komt van pas bij het openen van een bankrekening, het sluiten van een huurcontract, het aanvragen van financiering of een telefoonaansluiting, of bij de aanschaf van een auto op naam van de zaak.

Registratieplicht payrollbureaus
Payrollbureaus (en uitzendbureaus) die in Nederland werkzaamheden verrichten, moeten vanaf 1 april 2012 in het Handelsregister geregistreerd staan. Dit geldt dus ook voor bureaus die officieel in het buitenland gevestigd zijn, maar wel in Nederland actief zijn. De maatregel vloeit voort uit de wet Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Door een  registratieplicht in te voeren, wil de overheid malafide bureaus en uitbuiting van werknemers aanpakken.

Laat een payrollbureau zich niet registreren, dan krijgt het een boete. De boete loopt op van € 12.000 euro per werknemer voor de eerste overtreding, tot € 24.000 per werknemer bij de tweede overtreding en € 36.000 per werknemer bij een derde overtreding. Bedrijven die hun personeel via niet-geregistreerde bureaus inhuren, riskeren ook een boete.

Fortium is op de juiste manier geregistreerd in het Handelsregister. Klik hier voor de Waadi check status.

« Ga terug