+31 546 760600

NEN-4400-1

NEN-4400-1

Fortium is NEN-4400-1 gecertificeerd.

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzend- payrollondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

De Belangen
Sinds januari 2007 bestaat er één landelijk, zeer hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Uitleners en (onder)aannemers van werk met dit betrouwbaarheidskeurmerk hebben hun (personeels)administratie op orde, betalen op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies en de via hen ingehuurde medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland werk te verrichten. Kortom: Dé Norm scheidt voor u het kaf van het koren als het om betrouwbare uitleners en (onder)aannemers van werk gaat.

Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid werkt volgens de NEN 4400 norm. De inspecties vinden plaats door inspectie-instellingen die een overeenkomst met de Stichting Normering Arbeid hebben gesloten en die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd. De volgens dé Norm gecertificeerde ondernemingen worden opgenomen in het Register Normering Arbeid, het register van gecertificeerde ondernemingen.

Voor meer informatie zie: http://www.normeringarbeid.nl/

« Ga terug